Главная arrow Статьи arrow Альпинизм и скалолазание arrow Устаревшие разрядные нормы для альпинизма

Устаревшие разрядные нормы для альпинизма

Версия для печати
Написал(а) ФАиС Украины   
01.06.2005

Эти нормы являются утратившими силу с 06.09.2007 и оставлены на сайте как справочная информация.
Новые разрядные нормы от 2007 года.

Майстер спорту Украiни мiжнародного класу

Перше
 • два рази на мiжнародних змаганнях з рейтингом змагань 0,75;
 • або на чемпiонатi Украiни з рейтингом змагань 0,70 при умовi здiйснення додаткового сходження категорii 6Б.
Перше-трете
 • три рази на мiжнародних змаганнях з рейтингом змагань 0,65 i додатково здiйснити 2 сходження категорii 6Б (в двiйцi, першопроходження, взимку або висотне в будь-якiй комбiнацii);
 • або на чемпiонатi Украiни з рейтингом змагань 0,60, i додатково здiйснити 3 сходження категорii 6Б (в двiйцi, першопроходження, взимку або висотне в будь-якiй комбiнацii);
 • або три рази на мiжнародних змаганнях з рейтингом змагань 0,55 i додатково здiйснити 3 сходження на вершину, яка вище 8000м, без кисню, з них одне не нижче категорii 6А;
 • або на Чемпiонатi Украiни з рейтингом змагань 0,50, i додатково здiйснити 3 сходження на вершину, яка вище 8000м, без кисню, з них 2 не нижче категорii 6А.

Майстер спорту Украiни

Перше
 • на чемпiонатi Украiни з рейтингом 0,5 (жiнки, чоловiки). Для чоловiкiв додатково здiйснити 2 сходження категорii 6Б (дозволяеться одне з них в Криму) або 4 сходження категорii 6А (дозволяеться два з них в Криму);
Перше
 • два рази на чемпiонатi Украiни у горах Криму (iз рейтингом змагань 0,5), та додатково здiйснити: чоловiки - по 1 сходженню категорii 6Б i 6А або 3 сходження категорii 6А; жiнки - 1 сходження категорii 6А;
Друге-трете
 • два рази на чемпiонатi Украiни з рейтингом змагань 0,5, та додатково здiйснити: чоловiки - 1 сходження категорii 6Б у двiйцi (можна у Криму) i 2 сходження категорii 6А (можна одне у Криму); жiнки - 2 сходження категорii 6А (можна одне у Криму);
 
 • на чемпiонатах Украiни набрати: чоловiки - 12 балiв, при цьому здiйснити не менше 3 сходжень категорiй 6А (в двiйцi, першопроходження, взимку або висотне в будь-якiй комбiнацii; можна одне у Криму); жiнки - 6 балiв, при цьому здiйснити 2 сходження не нижче категорiй 6А (можна одне у Криму).

Кандидат у майстри спорту

Чоловiки
 • здiйснити 1 сходження категорii 6А, 2 сходження категорii 5Б (з них одне в горах Криму), 2 сходження категорii 5А у двiйцi (з них одне в горах Криму);
Жiнки
 • здiйснити 3 сходження категорii 5Б (з них одне в Криму), 2 сходження категорii 4Б (можна у Криму).

1 розряд

Чоловiки
 • здiйснити 2 сходження категорii 5А, 2 сходження категорii 4Б (з них одне в Криму), 2 сходження категорii 4А у двiйках (з них одне в горах Криму);
Жiнки
 • 2 сходження категорii 5А, 2 сходження категорii 4Б (з них одне у Криму).

2 розряд

здiйснити 2 сходження категорii 3Б (з них одне у Криму), З сходження категорii ЗА (з них одне у Криму) та 1 сходження категорii 2 - самостiйно.


3 розряд

здiйснити 2 сходження категорii 2Б (з них одне у Криму), 2 сходження категорii 2А.


Розряд "Альпiнiст Украiни"

(1 юнацький розряд - не старше 18 рокiв)
здiйснити 2 сходження категорii 1Б в горах Криму або 1 сходження категорii 1Б в iнших горах.


2 юнацький розряд

мати 3-й юнацький розряд i додатково пройти 2 перевальних походи, а також здiйснити 2 сходження категорii 1А по комбiнованому маршруту або по 1 сходженню категорii 1А по снiжно-льодовому та скельному маршрутам.


3 юнацький розряд

мати розряд "Юний альпiнiст", пройти один високогiрний похiд через 2 перевали або довжиною не менше нiж 30 км по високогiр'ю, та здiйснити 1 сходження категорii 1А (або прирiвняний до нього високогiрний пiдйом на гребiнь хребта).


Розряд "Юний альпiнiст" (не старше 16 рокiв)

пройти перевальний похiд з ночiвлею i виконати сходження категорii 1А (або прирiвняний до нього високогiрний пiдйом на гребень хребта).


Умови виконання розрядних вимог:

Присвоення звань чи розрядiв зараховуються при проходженнi маршрутiв, якi вiдповiдно входять до класифiкацii Федерацiею альпiнiзму i скелелазiння Украiни (ФАiС Украiни).

Складнiсть сходжень визначаеться за категорiями складностi маршрутiв, якi наводяться у "Класифiкацiйнiй таблицi гiрських вершин".

Cходження категорiй 6А i 6Б у горах Криму зараховуються тiльки на чемпiонатах Украiни.

До виконання розрядних вимог зараховуеться лише один з маршрутiв, об'еднаних в одному пунктi "Класифiкацiйноi таблицi гiрських вершин" (крiм Кримських гiр).

Бали за сходження на змаганнях нараховуються:

 • за категорiю складностi: 5Б - 1 бал, 6А - 2 бали, 6Б - 3 бали;
 • за сходження: у двiйцi, першепроходження, взимку або висотне (вiд 6900 м) - бали нараховуються з коефiцiентом 1,5 за кожне вiдповiдне сходження;
 • за сходження у Криму бали нараховуються з коефiцiентом 0,75 за кожне сходження.

При виконаннi юнацьких розрядiв:

 • походи та сходження здiйснюються пiд керiвництвом iнструктора при дотриманнi чинних "Правил горосходження", затверджених ФАiС Украiни;
 • для всiх юнацьких розрядiв перед залiковим сходженням пройти курс навчальних занять за вiдповiдною Програмою пiдготовки з позитивною оцiнкою.
Для присвоення розряду зараховуються сходження, що здiйсненi за останнi 5 рокiв з часу сходження до подання клопотання.

Сходження, що були зарахованi ранiше для присвоення попереднiх розрядiв, до залiку на наступний розряд не включаються.

Вищий розряд або звання присвоюеться при наявностi попереднього розряду, починаючи з розряду "Альпiнiст Украiни".

Для присвоення розрядiв i звань необхiдно дотримуватись наступного у перелiку сходжень:

 • кандидат у майстри спорту - 2 сходження по комбiнованих маршрутах категорii складностi 5Б i вище;
 • I розряд - 3 сходження по комбiнованим маршрутам категорii складностi 4 i вище;
 • II розряд - 2 сходження по комбiнованим маршрутам категорii складностi 3.
Для виконання вимог 1 розряду та вище сходження, якi здiйсненi у класi малих гiр (Крим), зараховуються якщо вони пройденi вдвох.

Траверси зараховуються для виконання розрядних вимог лише в одному напрямку.

Рейтинг чемпiонатiв Украiни i мiжнародних змагань з альпiнiзму визначаеться та затверджуеться ФАiС Украiни.

Звiт про сходження приймаеться до розгляду тiльки в одних змаганнях.

Для пiдтвердження спортивних розрядiв або звань спортсменам необхiдно виконати на протязi двох останнiх рокiв нижче вказанi вимоги у будь-якому класi змагань (малi гори, скельний, технiчний, висотно-технiчний, висотний, квалiфiкацiйних):

 • для МС (для участi у змаганнях) - сходження категорiй 6А або 5Б двiчi;
 • для КМС - сходження категорii 5Б;
 • для I розряду - сходження категорii 5А;
 • для II розряду - сходження категорii 3Б;
 • для III розряду - сходження категорii 2Б.
 
< Пред.