Проект "Розрядні вимоги АЛЬПІНІЗМ" (з 2010 року)

Написал(а) СТ   
30.06.2009

Получил вот такое письмо:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые господа, руководители альпинизма в Украине, высылаем на рассмотрение изменение разрядных требований по альпинизму с 2010 г.

Эту работу проделали А. Верба и А. Фомин по поручению Президиума.

Очень прошу в течении недели, т.е. до 4 июля прислать Ваши предложения, чтобы успеть подать изменения в Министерство.

С уважением ПФ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Дальше собственно проект разрядных требований.

Посмотрите и предлагайте изменения в проект поскорее - до 4 июля.Проект

2-й (новий) варіант

Розрядні вимоги


АЛЬПІНІЗМ (з 2010 року)


ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ


Посісти місця на одному з перерахованих змагань


Майстер спорту України міжнародного класу

(чоловіки і жінки)

У виді змагань “великі гори” виконати одне з переліченого:

  1 — на міжнародних змаганнях один раз з рейтингом змагань 0,75;

  1-2 — на міжнародних змаганнях два рази з рейтингом змагань 0,65 і додатково здійснити 2 сходження категорії 6Б (мінімум одне з них у двійці, перше проходження, взимку або висотне).

  1 – на чемпіонатах України три рази з рейтингом змагань 0,75 і додатково здійснити одне сходження 6Б.


У виді змагань “малі гори”: не визначаєтьсяМайстер спорту України


У виді змагань “великі гори” виконати одне з переліченого:

  1 — на чемпіонаті України з рейтингом змагань 0,5 (чоловіки, жінки). Для чоловіків додатково здійснити 2 сходження категорії 6Б (дозволяється одне з них у Кримських горах) або 4 сходження категорії 6А (дозволяється два з них у Кримських горах);

  2-3 — на чемпіонаті України два рази з рейтингом змагань 0,5 та додатково здійснити: чоловіки — 1 сходження категорії 6Б у двійці (дозволяється у Кримських горах) і 2 сходження категорії 6А (дозволяється одне у Кримських горах); жінки — 2 сходження категорії 6А (дозволяється одне у Кримських горах).


У виді змагань “малі гори” виконати (чоловіки і жінки):

  1 - на чемпіонаті України два рази з рейтингом 0,5 та додатково здійснити 4 сходження категорії 6А, з яких одне - контрольно-залікове.Кандидат у майстри спорту України

У виді змагань “великі гори”:

  чоловіки — здійснити 1 сходження категорії 6А, 2 сходження категорії 5Б (дозволяється одне з них у Кримських горах), 2 сходження категорії 5А у двійці (дозволяється одне з них у Кримських горах), 1 сходження категорії 3 взимку (у будь-яких горах);

  жінки — здійснити 3 сходження категорії 5Б (дозволяється одне з них у Кримських горах), 2 сходження категорії 4Б (дозволяється одне у Кримських горах);


У виді змагань “малі гори” виконати (чоловіки і жінки):

  2-3 - на чемпіонаті України з рейтингом 0,5 і додатково здійснити 1 сходження категорії 6А, 5 сходжень категорії 5Б.
І розряд

У виді змагань “великі гори”:

  чоловіки — здійснити 2 сходження категорії 5А, 2 сходження категорії 4Б (дозволяється одне з них у Кримських горах), 2 сходження категорії 4А у двійках (дозволяється одне з них у Кримських горах);

  жінки — здійснити 2 сходження категорії 5А, 2 сходження категорії 4Б (дозволяється одне з них в Кримських горах).


У виді змагань “малі гори” (чоловіки і жінки):


  здійснити 3 сходження категорії 5А, 3 сходження категорії 4Б, 3 сходження категорії 4А.ІІ розряд

У виді змагань “великі гори” (чоловіки і жінки):

  здійснити 2 сходження категорії 3Б, 3 сходження категорії 3А (дозволяється одне з них у Кримських горах) та 1 сходження категорії 2 — самостійно.


У виді змагань “малі гори” (чоловіки і жінки):

  здійснити 3 сходження категорії 4А, З контрольно-залікових сходження категорії ЗБ, 3 сходження категорії ЗА.ІІІ розряд

У виді змагань “великі гори” (чоловіки і жінки):

  здійснити 2 сходження категорії 2Б (дозволяється одне з них у Кримських горах) та 2 сходження категорії 2А.


У виді змагань “малі гори” (чоловіки і жінки):

  здійснити 3 сходження категорії ЗА, З сходження категорії 2А-2Б.Розряд "Альпініст України"

У виді змагань “великі гори” (чоловіки і жінки):

  пройти курс навчальних занять за програмою ПП-1 і здійснити одне з переліченого:

    - 2 сходження категорії 1Б в Карпатах взимку, або
    - 1 сходження категорії 1Б в інших горах.


У виді змагань “малі гори” (чоловіки і жінки):

  пройти курс навчальних занять за програмою ПП-1 і здійснити 2 сходження категорії 1Б в горах Криму.
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів

 1. Спортивні звання та розряди присвоюються за умови проходження маршрутів, перелік яких внесено до відповідної класифікації, що затверджується Федерацією альпінізму та скелелазіння України (ФАіС України). До виду змагань “малі гори” відносяться сходження у Кримських горах. Сходження в інших гірських системах (Карпати, Кавказ, Памір, Тянь-Шань, Альпи, Гімалаї та інші) відносяться до виду змагань “великі гори”.
 2. Складність сходжень визначається за категоріями складності маршрутів, які наводяться у “Класифікаційній таблиці гірських вершин”.
 3. Сходження категорій 6А і 6Б у Кримських горах зараховується тільки на всеукраїнських змаганнях.
 4. До виконання розрядних вимог зараховується лише один з маршрутів, об’єднаних в одному пункті “Класифікаційної таблиці гірських вершин” (крім Кримських гір).
 5. Для присвоєння розряду зараховуються сходження, що здійснені за останні 5 років з часу сходження до подання клопотання.
 6. Сходження, що були зараховані раніше для присвоєння відповідного попереднього розряду, до заліку на наступний розряд не включаються. У випадку невірного оформлення документів спортивні розряди скасовуються з дня виявлення.
 7. Вищий розряд або звання присвоюються за наявності попереднього розряду, починаючи з ІІІ.
 8. Для присвоєння розрядів і звань у виді змагань “великі гори” необхідно дотримуватись наступного у сходженнях:

  - МСУМК і МСУ – не менше 50 відсотків сходжень повинні бути здійснені за комбінованим або льодово-сніговим маршрутом;

  - кандидат у майстри спорту України — 2 сходження за комбінованими маршрутами категорії складності 5Б і вище;

  - І розряд - 3 сходження за комбінованими маршрутами категорії складності 4 і вище;

  - ІІ розряд -2 сходження за комбінованими маршрутами категорії складності 3.

 9. Для виконання вимог І розряду та вище сходження, які здійснені У виді змагань “малі гори” (Кримські гори), зараховуються, якщо вони пройдені вдвох.
 10. Розрядні нормативи, виконані у двох різних видах змагань, не ідентичні і не взаємозамінні, крім розрядних нормативів "Альпініст України". Так, на підставі вимог розряду, виконаних у виді змагань “малі гори”, не може бути присвоєний розряд у виді змагань “великі гори” і навпаки. При присвоєнні розряду вказується вид змагань, в якому норматив виконано.
 11. Траверси зараховуються для виконання розрядних вимог лише в одному напрямку.
 12. Рейтинг чемпіонатів України і міжнародних змагань з альпінізму визначається та затверджується ФАіС України.
 13. Звіт про сходження приймається до розгляду тільки в одних змаганнях.
 14. Для підтвердження спортивних розрядів або звань спортсменам необхідно виконати протягом двох останніх років нижче вказані вимоги у відповідному виді змагань у будь-якому класі змагань (малі гори, скельний, технічний, висотно-технічний, висотний, кваліфікаційний) здійснивши сходження категорії:

  для МСУ - 6А або 5Б двічі, для КМСУ - 5Б, для І розряду - 5А,

  для ІІ розряду - 3Б, для ІІІ розряду - 2Б, для розряду “Альпініст України” - 1Б.

 15. Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади.

Присвоєння звання Майстер спорту України міжнародного класу та Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче III рангу.