Главная arrow Статьи arrow Альпинизм и скалолазание arrow Правила горовосхождений

Правила горовосхождений

Версия для печати
Написал(а) ФАиС Украины   
21.06.2005
1.1. Ці правила спрямовані на забезпечення мінімально необхідних мір безпеки в горах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці правила спрямовані на забезпечення мінімально необхідних мір безпеки в горах. Правила поширюються на всі альпіністські заходи, що проводяться з участю українських альпіністів як на території України, так і за її межами, та на іноземні заходи та сходження, що проводяться в гірських масивах України. Ці правила стосуються всіх заходів масового, навчального, тренувального та спортивного характеру і обов'язкові для всіх учасників заходу.

1.2. Під підготовкою до сходжень мається на увазі проведення в гірському районі (включаючи райони базування) навчальних і тренувальних занять, розвідувальних, акліматизаційних та ознайомлювально-реабілітаційних походів.

1.3. До альпіністських сходжень відносяться:

-МАСОВІ; здійснюються по спеціальній Програмі підготовки в формі колони (колон) учасників під керівництвом інструкторів альпінізму.

-НАВЧАЛЬНІ; ТРЕНУВАЛЬНІ; здіснюються згідно Програми підготовки в складі навчальних груп під керівництвом інструкторів альпінізму та спортивних груп.

-СПОРТИВНІ; здійснюються у складі спортивних груп і команд в рамках змагань з альпінізму, включаючи змагання з метою підвищення кваліфікаційного рівня.

-СХОДЖЕННЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ; здійснюються під керівництвом інструкторів альпінізму або у складі самостійних груп згідно з даними Правилами.

НАВЧАЛЬНА ГРУПА - група альпіністів, які проходять навчально-тренувальні заняття і здійснюють сходження до виконання норм відповідного кваліфікаційного рівня, згідно з Програмою підготовки альпіністів.

СПОРТИВНА ГРУПА - група альпіністів, які проходять тренувальні заняття і здійснюють схождення з метою спортивного удосконалення (виконання норм спортивних розрядів з альпінізму або їх підтвердження, участь у змаганнях з альпинизму).

САМОСТІЙНА ГРУПА - група альпинистів, в якій керівник не обовязково повинен мати кваліфікацію інструктора з альпінізму. Самостійною групою може бути як спортивна група, так і група активного відпочинку.

1.4. Складність маршрутів сходжень розподіляється на шість категорій від 1 до 6 з розподілом на півкатегорії А і Б (1А - найменш складна;1Б,2А,2Б,...,6А;6Б - найбільш складна). Класифіковані маршрути включаються в Класифікаційну Таблицю Гірських Вершин (КТГВ). Маршрути включені в КТГВ Росії чи ЄААА, визнаються дійсними і підлягають перегляду лише в виключних спірних випадках. Вершини Карпат класифіковані тільки в зимовий період - з 1 січня до ЗО березня; Нові маршрути діляться на першосходження, першопроходження, варіант (не менше 25% маршруту пройдено вперше) та комбінацію.

1.5. Сходження в стилі "соло" (поодинці) не дозволяються.

1.6. До заліку на спортивний розряд з альпінізму зараховуються сходження, що виконані на кваліфікаційних змаганнях (зареєстрованих альпіністських заходах), чемпіонатах і кубках України та міжнародних змаганнях.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АЛЬПІНІСТСЬКИХ ЗАХОДІВ (АЗ)

2.1. Для підготовки альпіністів та здійснення сходжень ФАіС України, її Колективні члени (Суб'єкти) та інші організації можуть проводити різні АЗ: навчальні, тренувальні, спортивні, масові, в тому числі виїзні та на стаціонарних базах, збори, кваліфікаційні змагання, експедиції, альпініади, сходження вихідного дня.

2.2. Альпіністський Захід має бути попередньо узгоджений з ФАІС України та затвердженний організацією, що проводить АЗ. Для Суб'єктів ФАіС України та організацій, що не діють як альпіністські організації, додатково проводиться реєстрування АЗ в відповідній ФАіС міста чи області (або Суб'єкта ФАіС України, що їх замінює).

2.2.1. Для узгодження проведення АЗ ініціатори направляють в секретаріат Виконкому ФАіС України Інформаційну Карту (Додаток No.1) в 2-х примірниках, котра для ініціаторів - членів ФАіС України попередньо повинна бути узгоджена з Суб'єктом ФАіС України, що діє як альпіністська організація, членами якої є ці ініціатори; при відсутності такого членства - з відповідною ФАіС міста чи області (або Суб'єкта ФАіС України, що їх замінює).

На протязі 15 днів після отримання Інформаційної Карти СТК та Секретаріат Федерації розглядають і відправляють ініціаторам один примірник Карти з узгодженням чи обгрунтованою відмовою.

2.2.2. Після отримання узгодженої Інформаційної Карти ініціатори забезпечують оформлення основної документації АЗ згідно Додатку No.2. п.2.

2.2.3. Організація.що проводить АЗ, затверджує документи по п.2 додатку 2. Ця організація в межах, визначених наказом "Про організацію АЗ" (Додаток No.2, п.2б), несе відповідальність за забезпечення АЗ матеріальною базою (фінансування, спорядження, харчування, транспорт, паливо, засоби зв'язку, медичне забезпечення, міри безпеки і інше) відповідно умовам та складності запланованих сходжень.

2.2.4. Реєструюча організація - Суб'єкт ФАІС України, що діє як альпістська організація, - узгоджує відповідні документи АЗ по п.2.2.2. Ця організація несе відповідальність за відповідність рівня старшого тренера, випускаючого, начальника рятувального загону, інструкторів-тренерів, керівників спортивних груп та учасників АЗ умовам та складності запланованих походів та сходжень. В окремих випадках роль реєструючої організації може виконувати ФАіС України.

2.2.5. Організації, що проводять та реєструють AЗ, і Їх працівники не несуть відповідальності за пригоди, що сталися під час сходження (походу) через хибну поведінку учасників або керівництва, а також за допущені ними порушення при проведенні АЗ, випуску груп та інші при умові організації АЗ згідно цих "Правил".

2.3. Організації (ініциатори), що проводять AЗ, повинні заздалегідь до початку АЗ узгодити можливість його проведення на запланованій території і в запланований термін, а також вартість різних фінансових витрат в районі базування. Організація, що реєструє АЗ повинна впевнитись в наявності такого узгодження.

2.4. Керівник АЗ зобов'язаний письмово (телеграма, картка) проінформувати Секретаріат, як про початок роботи AЗ, так і про його закінчення чи припинення (вказати причину припинення). Керівник, старший тренер АЗ зобов'язані регулярно, бажано не рідше один раз на 10 днів інформувати про хід АЗ (любими наявними засобами зв'язку) організації, що проводить та зареєструвала AЗ.

2.5. Під час роботи АЗ необхідно вести документацію згідно Додатку 2.

2.6. Після закінчення роботи АЗ його керівник направляє в ФАіС України звіт, в тому числі відомості про сходження, здійснені учасниками та інструкторами AЗ, а також, якщо це потрібно, в Федерацію Альпінізму, на території якої проводився AЗ (Додаток No.3).

2.7. В любому АЗ (за винятком тих, що проводяться самостійною спортивною групою) навчально-тренувальним процесом і сходжснями керує старший тренер AЗ, який повинен мати кваліфікацію не нижче КМС та звання інструктора II категорії. Він несе відповідальність за постановку навчально-тренувальної роботи згідно Програми і додержання учасниками АЗ вимог про охорону навколишнього середовища.

2.7.1. Комплектування навчальних відділень проводиться ст.тренером АЗ з урахуванням побажань учасників даного заходу. Інструктори навчальних відділень і тренери спортивних груп призначаються старшим тренером AЗ. Комплектування спортивної групи та вибір її керівника проводиться на добровільних засадах.

2.8. Альпіністським заходом, який проводиться самостійною спортивною групою, керує старший спортивний керівник цієї групи. Його кваліфікація повинна відповідати складності запланованих сходжень. Керівником конкретного сходження може бути любий учасник згаданої спортивної групи, рівень підготовки якого задовільняє вимогам до керівника запланованого сходження.

2.9. Під час роботи АЗ в горах представник ФАіС України, який перебуває в даному районі, має право перевірки (в тому числі на відповідність документації АЗ) виконання навчальних планів і "Програм підготовки", екологічних вимог, виконання цих Правил. При наявності порушень спортивні результати даного АЗ можуть бути скасовані рішенням Виконкому Федерації.

3. ПІДГОТОВКА СХОДЖЕННЯ

3.1. Сходженням повинен передувати цикл навчальних занять, або тренувальний період з освоєнням, або вдосконаленням технічних прийомів подолання різних форм гірського рельєфу та підвищення фізичного рівня підготовки спортсменів згідно "Програми підготовки" і відповідно спортивної кваліфікації учасників АЗ. Спортивним сходженням повинні передувати тренувальні сходження з врахуванням категорії складності майбутнього спортивного сходження.

Першим сходженням в сезоні (або у випадку перерви між сходженнями в сезоні більш ніж З0 днів) повинні виконуватись сходження та тренувальні заняття стосовно до типу маршруту запланованого сходження (скельний, льодово-сніговий чи комбінований):

при підготовці на значок "Альпініст України" - згідно відповідної частини Програми підготовки;
при підготовці на 3 р. - 1Б кат.скл.;
при сходженні альпіністів 3 р.- 2А або 2Б кат. скл.;
при сходженні альпіністів II р. і вище-ЗА або ЗБ кат. скл.
Вимоги до учасників та керівника сходження.

3.2.1. До сходжень допускаються учасники АЗ віком 16 років та старші. Учасники віком 15 років та молодші можуть допускатися до сходжень з врахуванням їх фізичної підготовки, при наявності письмової згоди їх батьків та під керівництвом інструктора альпінізму, який проводив предсезонну підготовку, при цьому з учасниками віком 13 років і менше постійно повинен бути також вихователь (дозволяється сумісництво: інструктор альпінізму - вихователь). Всі учасники зобов'язані мати справку-довідку спортивного диспансеру.

3.2.2. Сходження на знак "Альпініст України" повинні здійснюватись в складі АЗ під керівництвом інструктора (командира загону). Всі навчально-тренувальні сходження здійснюються під керівництвом інструктора-командира групи (тренера). Для здійснення 1-го сходження 1Б кат. скл. учасник АЗ повинен пройти заняття по Програмі підготовки. Керівник самостійного сходження 1Б кат .скл. має мати досвід двох сходжень 2Б кат. скл. (одне з них у відповідному класі сходжень).

3.2.3. Для здійснення перших сходжень 2А і 2Б к.скл. учасник АЗ повинен пройти заняття по Програмі підготовки і мати досвід сходження попередньої півкатегорії складності. Керує таким сходженням інструктор альпінізму. В класі малих гір повинно бути здійснено не менше 2-х сходжень попередньої півкатегорії складності.

Керівник самостійного сходження 2А та 2Б кат. скл. повинен мати досвід двох сходжень ЗБ кат. скл.

3.2.4. При виході на перше сходження ЗА,....6Б кат. скл. учасник АЗ повинен пройти навчально-тренувальний цикл по Програмі підготовки та мати досвід сходження (в класі малих гір - двох сходжень) попередньої півкатегорії складності.

В навчальній групі першим сходженням ЗА.-3Б кат.скл. керує інструктор альпінізму. Наступними сходженнями групи може керувати любий з учасників цієї групи, якщо він має досвід керівництва схолженням попередньої півкатегорії складності. В склад такої групи може входити інструктор, як контролююча особа з відповідними правами. Це повинно бути письмово зафіксовано при підготовці до сходження.

3.2.5. Альпіністи, що виконали норми 3 розряду з альпінізму в поточному сезоні після здійснення тренувального сходження в разі письмової рекомендації керівника загону (старшого тренера) можуть здійснювати наступні сходження як спортивна група у відповідності з даними Правилами. В спортивній групі навчально-тренувальним процесом керує тренер, що має відповідну інструкторську кваліфікацію з альпінізму. Любим сходженням спортивної групи керує керівник незалежно від чисельного складу групи. Керівник сходженнями ЗА...6Б кат.скл. повинен мати досвід керівництва сходженням попередньої півкатегорії складності та досвід сходження даної півкатегорії складності. В группі постійного складу - не менше 3-х сумісних сходжень попередньої півкатегорії складності - досвід сходжень даної півкатегорії складності не обовязковий.

3.2.6. При сходженні у двійці одному з учасників пред'являються вимоги керівника та зараховується керівництво сходженням.

Таблиця 1. ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА І УЧАСНИКІВ СХОДЖЕННЯ

  Керівник Учасники
ІБ Для навчальних груп- звання інструктора альпінізму. Для самостійних груп- мати досвід двох сходжень 2Б кат.скл. Пройти навчальні заняття по Програмі підготовки на "Значок Альпініст України".
2А - 2Б Для навчальних груп - звання інструктора альпінізму. Для спортивних та самостійних груп - мати досвід двох сходжень 3Б кат. скл. Мати значок "Альпініст України", заняття по Програмі підготовки даного етапу і додатково одне сходження передньої півкатегорії скл. (в класі малих гір - два сходження попередньої півкатегорії скл.)
3А - 6Б Мати досвід сходження даної півкатегорії скл. і досвід керівництва сходженням попередньої півкатегорії складності. (В группі постійного складу - не менше 3-х сумісних сходжень попередньої півкатегорії складності - досвід сходжень даної півкатегорії складності не обовязковий). Пройти заняття по Програмі підготовки і додатково мати досвід одного сходження попередньої півкатегорії скл. (в класі малих гір - досвід двох сходжень попередньої півкатегорії складності)
перше-проходження Мати класифіковані сходження данної півкатегорії складності керівником. Мати класифіковані сходження данної півкатегорії складності.

3.3. Якщо учасник АЗ має перерву в сходженнях більше двох календарних років, старший тренер цього АЗ зобов'язаний впевнитись в відповідності його спортивної підготовки і при необхідності призначити одне, або декілька додаткових тренувальних сходжень на одну категорію складності нижче запланованого сходження.

3.4. Основним документом для виходу на сходження є розпорядження по АЗ з записом в книгу реєстрації виходів у високогір'я з підписами лікаря, випускаючого тренера і керівника групи (обох учасників сходження вдвох). Для спортивної групи - додатково:

-кроки маршруту;
-орієнтири початку маршруту;
-приблизна розкладка часу проходження маршруту.

3.4.1. На розгляд ст.тренера АЗ для випуску на сходження може бути прийнято порядок оформлення маршрутного листа. Його форму встановлює старший тренер АЗ.

3.4.2. При оформленні самостійною спортивною групою виходу на сходження в Контрольно-Рятувальній Службі порядок реєстрації встановлює ця служба.

4. ВИПУСК НА СХОДЖЕННЯ

4.1. Безпосередній випуск на сходження проводить випускаючий тренер, призначений наказом по АЗ. Правом випускаючого користується також керівник спортивної групи (для своєї групи), що складається з учасників не нижче І спортивного розряду. Право випуску також може бути надано начальникові рятувального загону АЗ.

Самостійна спортивна група при потребі може оформити випуск в КРС району. Випуск змішаної групи (закордонні альпіністи та хоча б один український альпініст) проводиться згідно цих "Правил". Випуск групи в складі виключно закордонних альпіністів повинен обумовлюватись за умовами прийому закордонних альпіністів. В разі відсутності такої домовленності випуск повинен проводитись згідно цих "Правил".

4.2. Випускаючий повинен: - впевнитись, що підготовка групи достатня для проходження заявленого маршруту, і група може забезпечити необхідні міри безпеки; - перевірити забезпечення групи і якість взятого страхувального спорядження.

4.3. Для випуску на маршрути випускаючий повинен мати досвід сходжень цієї ж категорії складності (або вище) і кваліфікацію інструктора альпінізму.

4.4. Випускаючий може входити в склад групи, випуск якої він дозволяє.

4.5. Позбавити права випуску може старший тренер АЗ. який призначив випускаючого.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

5.1. Сходження та виходи в високогір'я в АЗ дозволяюється тільки при наявності затверджених Начальника Рятувального Загону (РЗ) і його складу, які відповідають по своїй фактичній кваліфікації складності запланованих маршрутів. Допускається при наявності згоди та відповідного Договору користуватися послугами КРС відповідного гірського району для виконання вищеназваних умов дозволу сходжень та виходу в високогір'я.

5.2. Начальник РЗ повинен мати кваліфікацію не нижче КМС, звання інструктора альпінізму II кат.

5.3. Начальник РЗ забезпечує прийняття необхідних профілактичних заходів безпеки при проведенні навчально-спортивної роботи та сходження, включаючи заборону проходження того чи іншого маршруту, або рух по конкретній ділянці маршруту. Люба заборона повинна бути завчасно оформлена наказом по АЗ. Старшому тренеру та випускаючому не дозволяється скасовувати рішення Начальника РЗ. Конфліктна ситуація може бути ліквідована лише заміною Начальника РЗ у встановленому порядку.

5.4. Начальник РЗ приймає контрольний термін та проводить реєстрацію всіх виходів груп в високогір'я (з любою метою) в Книзі (Журналі) виходів в високогір'я. Начальникові РЗ дозволяється (при наявності згоди старшого тренера) прийняття контрольного терміну і реєстрація виходів груп, що не входять в даний АЗ, при додержанні Правил і можливості забезпечення для них необхідних мір безпеки.

5.5. При реєстрації виходу начальник АЗ зобов'язаний перевірити: наявність необхідного спорядження відповідно категорії складності маршруту та пори року; наявність засобів зв'язку та аптечки.

Начальникові РЗ дозволяється при необхідності додатково перевіряти знання групою маршруту і умов його проходження, а також вимагати доробки маршрутної документації з метою деталізації і конкретизації.

5.6. При реєстрації виходу Начальник РЗ домовляється про вид зв'язку та його час, а при необхідності може вимагати: координації дій груп, якщо їх дві або декілька в районі походу; взаємодії груп на маршруті.

5.7. Начальник РЗ контролює рух груп на маршрутах і виконання ними графіку походження ділянок, враховуючи при цьому зміну погоди та стан маршруту. При закінченні контрольного терміну до повернення групи, або при отриманні аварійного сигналу від групи, або якщо не гарантується безпека групи в зв'язку з обставинами, що склалися начальник РЗ повинен організувати пошуково-рятувальні роботи.

Начальник РЗ має право на підставі обгрунтованого прохання групи скорегувати контрольний термін повернення цієї групи, якщо при цьому не погіршуються умови забезпечення безпеки даної групи або інших груп на виходах.

5.8. Після повернення групи в базовий табір керівник сходження або виходу в високогір'я повинен негайно зняти контрольний термін, а начальник РЗ зробити відповідну відмітку в журналі виходу. Факт сходження фіксується в ньому після пред'явлення записок, знятих з вершинного та контрольних турів, підтвердження спостерігачів, або інших доказів.

5.9. Начальник РЗ після прибуття в район проведення АЗ повинен узгодити свої дії стосовно профілактичних мір безпеки при проведенні навчально-спортивної роботи і сходжень та в випадку організації пошуково-рятувальних робіт з КРС даного району.

5.10. При проведенні в одному районі декількох самостійних АЗ начальники РЗ цих АЗ можуть домовлятися про координацію своїх дій. В цьому випадку загальну координацію здійснює один з начальників РЗ, по домовленості між ними.

6. ПРОВЕДЕННЯ СХОДЖЕННЯ

6.1. Всі сходження є складовою частиною виходів в високогір'я, які починаються і закінчуються в Базовому таборі. Поняття "Базовий Табір" обумовлюється Начальником РЗ і фіксується в маршрутній документації.

6.2. Категорія складності сходження визначається складністю маршруту сходження від бергшрунду до вершини, від плато до вершини, від початку стіни до вершини, або від якогось іншого орієнтиру в залежності від характеру гірського рельєфу та орієнтирів початку маршруту в його описі. Складність спуску з вершини в категорію складності маршруту не входить.

6.3. Група в повному складі повинна забезпечити:
-готовність до виходу в високогір'я і сходження (знання маршруту, наявність відповідного спорядження та харчування, знання виду і часу сеансів зв'язку і інше);

-дотримання контрольного терміну аж до припинення сходження в випадку, коли виникає загроза порушення контрольного терміну; забезпечення негайного спуску учасника групи, що захворів, травмований або ослаб, до базового табору.

6.4. Керівник сходження має право: змінювати з метою безпеки на окремих ділянках маршрут і заплановану тактику проходження його окремих ділянок в залежності від змін обставин на маршруті та раніше не врахованих факторів.

6.5. Керівник сходження зобов'язаний: сприяти доброзичливим відношенням в групі; об'єктивно інформувати базовий табір про хід сходження та прийнятих рішеннях, стан маршруту, самопочуття учасників; припинити сходження, якщо виникають обставини, що погрожують безпеці учасників сходження; особисто приймати міри і контролювати дії учасників по утилізації відходів на маршруті і бівуаках.

6.6. Учасник сходження зобов'язаний:

-бути готовим до виходу в високогір'я і здійснення сходження: знати маршрут і запасні варіанти його проходження, знати час і види сеансів зв'язку, знати контрольний термін повернення в базовий табір, позивні групи, груп взаємодії та базового табору;
-бути дисциплінованим на виходах, своєчасно та чітко виконувати вказівки керівника;
-надавати допомогу потерпілим учасникам свого АЗ;
-негайно доводити до відома керівника сходження про погіршення стану здоров'я, захворювання або отримання травми;
-бережливо відноситись до гірської природи, пам'ятників культури та історії, традицій та звичаїв місцевого населення;
-не залишати сміття та інші неутилізовані відходи на маршруті і бівуаках;
-підтримувати в чистоті та належному санітарному стані територію базового табору.

6.7. При обговоренні в групі корекції з метою безпеки маршруту руху на окремих ділянках сходження або початкової тактики проходження його окремих ділянок, остаточне рішення приймає керівник сходження У випадку категоричної незгоди більшості членів групи, група зобов'язана припинити сходження і повернутись в базовий табір під керівництвом затвердженого керівника. Остання вимога не поширюється на навчально-тренувальні виходи груп під керівництвом тренера-інструктора.

6.8. Якщо затверджений керівник не може виконувати свої функції через травму, хворобу чи з іншої причини, керівництво групою приймає на себе інший учасник - по своїй ініціативі або рішенням більшості членів групи, або за вказівкою керівника групи, якщо інше не домовлено під час випуску на сходження. В цьому випадку група припиняє сходження і повертається в базовий табір, якщо інше не домовлено під час випуску.

7. ЗАЛІК СХОДЖЕНЬ


7.1. Любі сходження на всіх навчальних етапах повинні проводитись і можуть бути зараховані на розряд лише в тому випадку, якщо вони здійснені в процесі занять відповідного етапу "Єдиної Програми підготовки альпіністів" та участі у кваліфікаційних змаганнях.

7.2. Випускаючий тренер проводить розбір здійсненого сходження. На розборі учасники сходження виказують свою особисту думку про виконання тактичного плану сходження і забезпечення мір безпеки, про дії керівника та інших учасників. На підставі аналізу процесу сходження, його безпеки, дій керівника і учасників, випускаючий тренер робить висновок про залік сходження.

7.3. Сходження зараховується всім членам групи, що досягли цілі сходження (вищої точки вершини або масиву, вказаного під час випуску, і т.д.) після пред'явлення записок з контрольних та вершинного турів, або інших доказів при відсутності записок на маршруті чи вершині.

7.4. Залік сходження фіксується відповідним записом та підписом старшого тренера АЗ в книжці альпініста, або посвідченні альпініста чи відповідній довідці і засвідчується печаткою КРС району, де проводиться АЗ, або організації, що його проводить. Назва вершини та маршруту сходження повинні відповідати КТГВ. Дата сходження повинна відповідати даті досягнення вершини.

7.5. Маршрути, пройдені повністю або частково під час рятувальних робіт, можуть бути зараховані старшим тренером АЗ на підставі відповідного звернення керівника рятувальних робіт: при здійсненні підйому на вершину - на півкатегорію вище класифікованого маршруту, але не вище 6А кат.скл.: при частковому проходженні маршруту - в межах затвердженої категорії складності повного маршруту. При цьому запис в любому з документів, перелічених в п.7.4 даного розділу доповнюється приміткою: "При проведенні рятувальних робіт. Розпорядження No. по АЗ" і дата цього розпорядження.

7.6. Сходження не зараховується при порушенні встановленого або скоректованого контрольного терміну повернення в базовий табір або рішенням випускаючого тренера на підставі розбору здійсненого сходження. При цьому не робиться ніяких записів в документах згідно п.7.4.

8. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

8.1. Керівники, тренери та учасники АЗ повинні бути застраховані від нещасного випадку. Умови страхування повинні бути адекватними ступеню небезпеки і складності запланованих маршрутів сходжень та попередньо розрахованим витратам на проведення рятувальних робіт в даній місцевості і країні.

8.2. В кошторисі витрат АЗ повинен бути передбачений резерв на проведення аварійно-рятувальних робіт та перевезення потерпілих.

8.3. В випадку втрати працездатності або смерті учасника АЗ турбота по отриманню страховки та передачі страхової суми потерпілому або його сім'ї покладається на Суб'єкт ФАіС України, що зареєстрував даний АЗ.

Додаток No.1


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

1. Інформуємо, що альпзахід ..........(назва та мета) ...................... проводиться .............. (повна назва організації) ....................... в період з ............... по .................... 200... р. в гірському районі (ущелені) .............................

2. Керівництво (в тому числі інструктори-тренери):

No. п/п Прізвище, ім'я, побатькові Інстр. Кваліф сп. р-д Пошт. Індекс, дом. адреса, телефон Посада
1.         Керівник
2.         Ст.тренер
3.         Нач.РЗ.
4.         Лікар

3. Склад інструкторів-тренерів і учасників:

Кількість Осіб МС кмс 1 р-д 2 р-д 3 р-д Знач-ст Новачок Всього
Інструкторів- тренерів                
Учасників                

4. Запланована дата прибуття в район ...............................
5. Район (місце) базування АЗ ...... (поляна, ущелина...) ..........

Поштова адреса організації, шо проводить АЗ, пошт.індекс та телефон (або керівник спортивної частини реєструючої організації)
(підпис, прізвище, реквізити ініціаторів) "...." ........... 20.. р.

УЗГОДЖЕНО: Федерація Альпінізму і Скелелазіння України
....... (прізвище, ім'я та підпис) ......
"......" ................. 20...

Додаток No. 2


ДОКУМЕНТАЦІЯ АЛЬПЗАХОДУ

1. Підготовча: Інформаційна карта.

2. Основна (в період підготовки і проведення АЗ):
а) Інформаційна карта, позгоджена ФАіС України;
б) Наказ (розпорядження) про організацію АЗ з переліком мети, місця, термінів проведення, відповідальних та забезпечення матеріальною базою;
в) Список керівного складу з зазначенням фактичної кваліфікації;
г) Список інструкторів-тренерів та учасників з зазначенням фактичної кваліфікації;
д) Положення про змагання, якщо вони мають відношення до АЗ;
ж) Книги (журнали):
-розпоряджень по АЗ;
-реєстрації виходів у високогір'я;
-радіозв'язку.

3. Звіт про роботу альпзаходу (Додаток No. 3)

Додаток No. 3


ЗВІТ ПРО РОБОТУ АЛЬПЗАХОДУ

1.Організація, яка провела АЗ ........................................

2. Місце проведення (країна, гірська система, район,...) .............

З. В період (з-по) ......................................

4. Керівництво, в тому числі інструктори-тренери (якщо наявні розходження з затвердженою Інформаційною картою) ...................................

5. Фактичний склад учасників згідно п.3 Інформаційної карти.

6. Відомості про сходження, здійснені учасниками (в тому числі керiвний та інструкторсько-тренерський склад) АЗ:
No. п/п Дата досягнення вершини Вершина по КТГВ Кат. скл. Керівник та группа в алфавітному порядку Примітка
           

7. Список альпіністів, які виконали кваліфікаційні вимоги відповідних нормативів.

8. Травми, нещасні випадки. Вказати прізвище, ім'я та по-батькові потерпілого, характер, причини.

Ст.тренер .................. (Підпис/прізвище) ......................
Начальник рятувального занону ......... (Підпис/прізвище) ...........
 
< Пред.   След. >